קידום תכניות בניין עיר – ליווי מקרקעין סטטוטורי

ניהול פרוייקט קידום תכניות בניין עיר עבור החברה היזמית או בעל הקרקע.

טיפול בכל הדרוש במהלך קידום התכנית החל מבניית תקציב לפרוייקט, גיבוש צוות יועצים, ניהול וקידום עבודת היועצים, ניהול תקציב ולוחות זמנים, ניהול התכנון, קידום בדיקות כלכליות, ליווי שמאי, יועצים משפטיים וכו'.

קידום הפרוייקט באופן ייעיל ומקצועי תוך פיקוח וניהול עבודת צוות הפרוייקט ובמקביל ליווי הנושא מול צוותי התכנון בועדה המקומית עד לאישור התכנית בפורום מהנדס העיר ובועדות הנדרשות תוך מיקסום זכויות הבנייה בזמן מינימלי.