יעוץ מוניציפלי

העבודה מול הרשות המקומית נדרשת בכל פרוייקט יזמי. הרשות המקומית מהווה מעין "מונופול" בתחומי פעילותה והיזמים נדרשים לפעול מול מערכת אשר פועלת בהתאם לנהלים פנימיים, בקצב עירוני, לעיתים ללא תיאום בין היחידות השונות ותוך סדר עדיפויות ולוחות זמנים אשר אינם תואמים את צרכי היזם.
בעבודתי אני מייצגת את היזם/בעל הקרקע מול הרשות המקומית ושאר הגורמים הרלוונטים תוך כדי איתור האנשים הנכונים לטיפול בנושאים, העלאת הנושא על סדר יומם וניהול מו"מ לקבלת תוצאה מיטבית במהירות האפשרית. לאחר קבלת ההסכמות ליווי ההסכמים והחוזים מול הרשות המקומית.

פירוט סוגי העבודות בתחום הייעוץ מוניציפלי

רכישת זכויות עירוניות
רשויות מקומיות פעמים רבות בעלות של חלקות סחירות וזכויות בנייה במושע. חלקן מוגדרות כחלקות השלמה וחלקן מוגדרות כחלקות עצמאיות. במקרים בהם החלקות וזכויות הבנייה הנ"ל נדרשות ליזמים, אני מלווה את רכישת הזכויות מול הרשות המקומית החל מקידום הליך מכר בפטור ממכרז, ליווי הערכות השווי השמאיות ועד גיבוש וחתימת הסכם המכר.

חידוש חכירות עירוניות
ליווי חוכרים (פרטיים ועסקיים) להסדרת חידושי חכירות מול הרשות המקומית בקרקעות עירוניות ובקרקעות מינהל מקרקעי ישראל. המשרד מלווה את החוכרים בבדיקת התכנות חידושי החכירות, בניהול מו"מ מול הרשות בעלת הקרקע, בקידום חוות דעת שמאיות ובדיקתן, בליווי ההליך המשפטי של חתימת הסכם החכירה וקידום רישום זכויות החוכרים בלשכת רישום המקרקעין.

התקשרויות מול הרשות המקומית
במסגרת קידום פרוייקט עירוני נדרשים לעיתים קרובות הסדרים משפטיים מול הרשות – כגון בניית מבני ציבור, ביטול הפקעות, הסדרי מיסוי וכו'. אני פועלת לליווי היזמים ובעלי הקרקעות בקידום התקשרויות מקרקעין מול הרשות המקומית בהיבט המשפטי, הנדלנ"י והמיסויי עד לחתימת החוזה בפועל.

הסדרת מבנה בעלויות
טיפול בנושא איתור בעלי זכויות בנכסים וקידום רישום זכויות חוכרים ובעלים בלשכת רישום מקרקעין מול גופים ציבוריים כגון חלמיש, עמידר ומינהל מקרקעי ישראל בעבור יזמים בתחום ההתחדשות העירונית (תמ"א 38 ופינוי בינוי). אנו עוסקים בביצוע הקשר מול נציגי הגופים הציבוריים, איתור המסמכים הנדרשים לצורך קידום הרישום וליווי העסקה עד לביצוע הרישום בפועל.