יעוץ וליווי רשויות מקומיות

שירות הייעוץ לרשויות מקומיות פועל להשבחת נכסי הרשות המקומית, לניהול כלכלי ויעיל של נכסיה ולהסדרת מערכת ההתקשרויות בין הרשות לבין רמ"י, חוכרי העירייה, שוכרים, דיירים מוגנים ועוד.
רשויות מקומיות בתחומים של ניהול קידום תכניות בניין עיר, קידום מתווים לחידושי חכירות בקרקעות עירוניות, ייעוץ בנושא הפקעות והסדרי קרקע, גיבוש חוכרים וביצוע הסדרה נכסית לצורך קידום פרוייקטים בקרקע עירונית, ניהול אינוונטר עירוני.

פירוט סוגי הפעילויות הנעשות עבור הרשות המקומית

קידום תכניות בניין עיר
ליווי רשויות מקומיות בקידום תכניות עצמיות – קידום ותכלול כל ההיבטים בעבור הרשות – גיבוש צוות יועצים, ניהול וקידום הפעילות, ניהול תקציב ולוחות הזמנים, קידום בדיקות כלכליות, ליווי שמאי, ליווי משפטי וכו'.

קידום מתווה לחכירות בקרקע עירונית
קידום יצירת מתווה, נוהל מוסדר ואחיד לניהול חכירות בקרקעות עירוניות. השירות כולל הסדרה חוזית וחידוי חכירות מול רמ"י וכן מול חוכרים פרטיים כולל יצירת מדריך לחוכר, הסכמי פיתוח וחכירה, גיבוש וניהול החוכרים לחתימה על הסכמי החכירה וביצוע הסדרה נכסית לכל נכסי הרשות.

הפקעות והסדרי קרקע
גיבוש מטודולגיה להפקעות והסדרי קרקע בתחומי הרשות המקומית

ניהול אינוונטר עירוני
הסדרת ניהול הנכסים העירוניים במתווה אחיד לחידוש חוזים, איתור השימוש המיטבי והשבחת המקרקעין העירוני