חוות דעת כלכלית / שמאית

עריכת בדיקות כלכליות/שמאיות לפרוייקטים משלב הייזום ועד לסיום הליך הרכישה בעבור יזמים, רוכשים ובעלי קרקעו.

  • הערכת חוות דעת שמאית לפרוייקט
  • בדיקת זכויות בנייה ואפשרויות השבחת הנכסים
  • בחינת הוספת זכויות בהתאם לתכניות קיימות לתכניות מדיניות ולתכניות בהליך (כולל תכניות מתאר)
  • בחינת השפעות תכנית המטרו על זכויות הבנייה והיטל ההשבחה.
  • הכנת דוחות 0 לבדיקת כדאיות ההשקעה בפרוייקט.